• 2_bon_nyhem.jpg
  • bild barn.jpg
  • bild konsert.jpg
  • bild mikrofon.jpg
  • bild ung.jpg

Läs Pingst ungs rapport om jämställdheten i pingströrelsen

Jamstalldhet styrelserUnder 2013 har Pingst ung undersökt om det finns formella eller informella hinder för kvinnors ledarskap inom pingströrelsen och om det har någon påverkan för församlingstillväxt.

Idén till undersökningen kom fram under arbetet med Pingst ungs ordinarie verksamhet med stöd till barn- & ungdomsledare där vi noterade att det många gånger var fler kvinnor än män bland ungdomsledarna men att detta inte alls återspeglades i ledarpostitioner med mer inflytande inom rörelsen. 

Undersökningen har genomförts av pastor Anethe Carlsson och konsult Jenny Bergh på uppdrag av Pingst ungs styrelse. Projektet har till stor del finansierats genom projektbidrag från statliga ungdomsstyrelsen. Rapporten presenterar genusforskning, en kartläggning av det faktiska tillståndet i pingströrelsen samt förslag på åtgärder.

I rapporten konstateras att man inte hittat några formella hinder för kvinnors ledarskap men att det finns informella hinder i form av normer, genuskontrakt, samt fördelning av makt som styrs av de tidigare hindren. 

Pingst ung planerar nu för åtgärder utifrån de hinder som identifierats. Utifrån rapporten har 3 områden identifierats: kunskapsspridning, handledning och nätverk, samt att förankra Pingsts teologi som enligt undersökningen inte innebär några hinder för kvinnors ledarskap.

Om ni har idéer om hur vi kan arbeta med frågorna framåt, vill ha hjälp, eller förslag på platser där Pingst ung kan ta frågan vidare så ser vi gärna att ni kontaktar oss.

Ladda ner rapporten som PDF:

pdfJämställdhet i Pingströrelsen - informella och formella hinder för kvinnor

Läs även gärna intervjun om rapporten med Anethe, Jenny och Pingst ungs verksamhetschef Edward Sköllerfalk i Pingst.se

 

 

Du är här: Pingst Ung Nyheter Läs Pingst ungs rapport om jämställdheten i pingströrelsen